Aalto-yliopisto 14.–16.4.2019

 

Lukion matematiikan ja luonnontieteiden kehittämispäivät – Intohimolla yli rajojen!

Aikataulu

 

Sunnuntai 14.4.

16.30–17.00 Väre-rakennuksen suunnittelun lähtökohdat, Pekka Salminen, Verstas Arkkitehdit oy

17.00–17.30 Esittelykierros 1 ja samaan aikaan toiselle ryhmälle kahvitarjoilu Väreen aulassa

17.30–18.00 Esittelykierros 2 ja samaan aikaan toiselle ryhmälle kahvitarjoilu Väreen aulassa

18.00–19.00 Inspiraatioluento – Sivistys, koulu ja tulevaisuus, professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto , max 60 henk.

 

Maanantai 15.4.

9.00–9.30 Ilmoittautuminen Capitolium, Dipoli

9.30–10.00 LUKEMA 2019 -tapahtuman avaus, rehtorit Kaisa Tikka ja Carita Jalasto

10.00–10.45 Avajaisluento: Data, analytiikka ja tekoäly – uusia haasteita ja mahdollisuuksia koko koulutusketjulle, rehtori llkka Niemelä, Aalto-yliopisto

11.00–11.45 Luento – The production of sustainable textile fibers, Professor Herbert Sixta, Aalto-yliopisto

11.45–14.00 Opettajien aineryhmäpajat ja rehtoritapaaminen + lounas

 • Kemian, biologian ja fysiikan aineryhmäpajojen yhteydessä tutustutaan myös Design Factoryn toimintaan.
 • Lounaan yhteydessä näyttely, jossa mukana
  • Energiateollisuus ry
  • Kemianteollisuus ry
  • Metsäteollisuus ry
  • Teknologiateollisuus ry ja MyTech
  • Suomalaisten kemistien seura
  • MAOL ry
  • BMOL ry

14.15–15.00 Työpajoja (1-5)*

15.15–16.00 Työpajoja (6-10)*

16.00–17.00 Vierailu MIKES:in tutkimuslabroihin (TÄYNNÄ)

11.45–15.00 Opiskelijoilla lounas, kampuskierros ja Aalto Juniorin työpaja

16–18 Mahdollisuus tehdä omatoiminen kävelykierros Otaniemen kampuksella

 

Iltajuhlan ohjelma

18.00–18.30 Alkumaljat ja tervetuliaissanat

18.30 Rytmiikkaryhmä Tremolo esiintyy

19.00 Illallinen

20.00 Teollisuusliittojen toiminnallinen tervehdys

20.20 Aalto Juniorin tervehdys Ilkka Tittonen

20.30 Jälkiruoka ja kahvi

Ilta jatkuu JonesAndYou -yhtyeen akustisen musiikin siivittämänä klo 22 asti

 

Tiistai 16.4.

8.30–10.00 Tulevaisuuden tekijöiden intohimon tukeminen -paneelikeskustelu

Keskustelun avaa teknologiakasvatuksen professori Maria Clavert (Aalto-yliopisto) ja keskustelemassa ovat toimitusjohtaja Annu Nieminen (The Upright Project), matematiikan professori Samuli Siltanen (Helsingin yliopisto), tutkijatohtori, filosofi Frank Martela (Aalto-yliopisto, työelämäprofessori Tua Björklund (Aalto Design Factory) & algoritmitaiteilija Felix Bade (Aalto-yliopisto). Keskustelun moderaattorina toimii Kirsi-Maria Vakkilainen.

10.15–11.00 Työpajoja (11-15)*

11.15–12.00 Työpajoja (16-20)*

12–13 Lounas

13.00–14.30 Opettajien aineryhmäpajat ja rehtoritapaaminen

 • Rehtoritapaamisen ja matematiikan aineryhmäpajan yhteydessä tutustutaan myös Design Factoryn toimintaan.

 

Päätöstilaisuus

14.45 Iltapäiväkahvi/tee

15–16 Harald Herlinin oppimiskeskuksen esittely Risto Maijala, sekä juhlapuhujana kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki

Maanantain työpajat

14:15–15:00

1. Akustiikka – luokkahuoneista konserttisaleihin Tapio Lokki, professori, Aalto-yliopisto
fysiikka, musiikki, arkkitehtuuri, psykologia

Työpajassa esitetään perusasioita äänestä ja akustiikasta. Painotus on erityisesti huoneakustiikassa ja työpajassa keskustellaan millainen akustiikka koulun erilaisissa tiloissa pitäisi olla ja miten akustiikka vaikuttaa oppilaiden työskentelyyn ja oppimiseen. Lisäksi Prof. Lokki kertoo tutkimusryhmänsä kehittämistä menetelmistä konserttisalien tutkimuksissa sekä paljastaa, mikä on maailmankuulujen konserttisalien salaisuus.

2. Orgaaninen kemia muuttuvassa maailmassa Ari Koskinen, professori, Aalto-yliopisto (TÄYNNÄ)
kemia

Maailma muuttuu, ympäristö muuttuu ja teollisuuden on muututtava samalla. Pitääkö orgaanisen kemian opetuksen ja osaamisen muuttua ja miten?

3. 85 tapaa solmia solmio Harri Hakula, vanhempi lehtori, Aalto-yliopisto
fysiikka, matematiikka, tietotekniikka

Työpajassa käsitellään matemaattista mallinnusta, joka kumpuaa arkielämän ilmiöiden selittämisestä matematiikan avulla. Tarkoituksena on kannustaa osallistujia etsimään omasta ja opiskelijoiden arjesta vastaavia kysymyksiä, ja mahdollisesti jopa ratkaista ne.

4. Vesijalanjäljestä vesikädenjälkeen: miten jokainen voi vaikuttaa globaaleihin vesihaasteisiin? Marko Keskinen, Vanhempi yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto; Mika Jalava, tutkija, Aalto-yliopisto
biologia, maantiede

Käydään läpi vesijalanjäljen käsite, ja sen kautta pohjustetaan niin maailman vesihaasteita kuin veden niukkuutta, josta Aallossa tehty paljon globaalitason tutkimusta. Tämän jälkeen mietitään yhdessä ja pienryhmissä, miten ns. vesikädenjälki-käsitettä voisi hyödyntää opetuksessa.

5. Arduino- ja Raspberry Pi -sovellukset ainerajoja ylittävissä projekteissa Matti Heikkinen, fysiikan ja matematiikan lehtori, Pohjois-Tapiolan lukio
fysiikka, kemia, biologia, tietotekniikka, liikunta

Työpajassa tutustutaan siihen, miten erilaisia mikrokontrollereita voidaan käyttää eri oppiaineita yhdistävissä projekteissa.

 

15:15–16:00

6. SI-yksikköjärjestelmä uudistuu Virpi Korpelainen, Erikoistutkija (FT), VTT MIKES
fysiikka, kemia

SI-yksiköiden määritelmät muuttuvat vuonna 2019: kg, A, K ja mol määritellään uudestaan luonnonvakioiden avulla.

7. Litiumakku Tanja Kallio, professori, Aalto-yliopisto (TÄYNNÄ)
kemia

Tutustutaan erilaisten litiumakkujen toimintaa ja rakenteeseen. Tämän lisäksi keskustellaan akkujen sovelluksista sekä tulevaisuuden näkymistä kiinnittäen erityisesti huomiota materiaaleihin.

8. Matematiikka kohtaa taideaineet FT Dos. Kirsi Peltonen, Aalto-yliopisto, matematiikka
matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, tietotekniikka, maantiede, taideaineet

Voisiko taide luoda kouluopetukseen innostavan kehyksen, joka avaisi nykyistä monipuolisemmin matematiikkaa, ja sen suhdetta yhteiskuntaan? Matematiikan tutkimuksessa on kuvallisella ilmaisulla keskeinen rooli ajattelun ja kommunikaation välineenä. Työpajassa jaetaan kokemuksia ja ajatuksia matematiikan opetuksesta tutkimuksellisella otteella taiteen visuaalisia menetelmiä hyödyntäen.

9. Kiertotalous tarvitsee LUMA-osaamista! Riitta Silvennoinen, kiertotalousasiantuntija, Sitra ja Nani Pajunen, johtava kiertotalousasiantuntija, Sitra (TÄYNNÄ)
matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, tietotekniikka, maantiede

LUMA-osaamista tarvitaan akuutisti siirtymisessä kohti kiertotaloutta ja kestävää arkea. Miten LUMA-aineisiin voi kytkeä kiertotaloussisältöjä, ja mitä kaikkea materiaalia on jo tarjolla?

10. Avoimen robotiikan lupaus Olli Ohls, Sosiaalisen robotiikan asiantuntija, Futurice
matematiikka, fysiikka, biologia, tietotekniikka

Työpajassa tutustutaan avoimella lisenssillä oleviin robotiikkaprojekteihin ja niiden mahdollisuuksiin pedagogisina oppimisprojekteina. Pajassa esitellään myös oman robotin suunnittelun tueksi tarkoitetut pelikortit. Olli jakaa oman tarinansa siitä, miten rakensi avoimella lisenssillä olevan ihmisen kokoisen humanoidirobotin ja työllistyi yhteen suomen menestyksekäimmistä IT-firmoista.

 

 

Maanantain aineryhmäpajat

Matikkapaja 1: Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö

Työpajassa tutustutaan muiden lukioiden opettajiin, esitellään erilaisia hyviä ja toimivia malleja korkeakoulu- ja yritysyhteistyöstä, keskustellaan yhteistyömallien kehittämisestä, pohditaan pienissä ryhmissä uusia ideoita ja tapoja kehittää yhteistyötä. Paikalla mahdollisesti myös korkeakoulujen ja yritysten edustajia.

Aikataulu

Esittäytymiskierros 20-30 min
jokainen koulu esittäytyy vuorollaan ja opettajat kertovat lyhyesti koulustaan ja mahdollisesti myös vähän itsestään

Hyvien käytänteiden esittelyjä 20 min
etukäteen sovitut koulut kertovat omista yritys- ja korkeakouluyhteistyömalleistaan

Pienryhmäpohdinta 20-30 min
keskustellaan annettujen kysymysten avulla
ideoidaan uusia työtapoja yhteistyöhön

Pajan koonti 10-15 min
kukin ryhmä jakaa parhaimmat ideansa
yhteenveto pajan keskusteluista

Biologiapaja 1: Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö

Työpajassa tutustutaan muiden lukioiden opettajiin, esitellään erilaisia hyviä ja toimivia malleja korkeakoulu- ja yritysyhteistyöstä, keskustellaan yhteistyömallien kehittämisestä, pohditaan pienissä ryhmissä uusia ideoita ja tapoja kehittää yhteistyötä. Paikalla mahdollisesti myös korkeakoulujen ja yritysten edustajia.

Aikataulu

Design Factoryn esittely 30 min
Maria Clavert esittelee Design Factoryn toimintaa

Esittäytymiskierros 30 min
jokainen koulu esittäytyy vuorollaan ja opettajat kertovat lyhyesti itsestään

Korkeakoulu- ja yritysyhteistyömallien esittelyä 10 min
esitellään pari esimerkkiä hyvistä käytänteistä

Pienryhmäkeskustelua 20 min
kukin ryhmä jakaa parhaimmat ideansa lopuksi

Fysiikkapaja 1: Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö

Työpajassa tutustutaan muiden lukioiden opettajiin, esitellään erilaisia hyviä ja toimivia malleja korkeakoulu- ja yritysyhteistyöstä, keskustellaan yhteistyömallien kehittämisestä, pohditaan pienissä ryhmissä uusia ideoita ja tapoja kehittää yhteistyötä. Paikalla mahdollisesti myös korkeakoulujen ja yritysten edustajia.

Aikataulu

Design Factoryn esittely 30 min
Maria Clavert esittelee Design Factoryn toimintaa

Esittäytymiskierros 30 min
jokainen koulu esittäytyy vuorollaan ja opettajat kertovat lyhyesti itsestään

Korkeakoulu- ja yritysyhteistyömallien esittelyä 10 min
esitellään pari esimerkkiä hyvistä käytänteistä

Pienryhmäkeskustelua 20 min
kukin ryhmä jakaa parhaimmat ideansa lopuksi

Kemiapaja 1: Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö

Työpajassa tutustutaan muiden lukioiden opettajiin, esitellään erilaisia hyviä ja toimivia malleja korkeakoulu- ja yritysyhteistyöstä, keskustellaan yhteistyömallien kehittämisestä, pohditaan pienissä ryhmissä uusia ideoita ja tapoja kehittää yhteistyötä. Paikalla mahdollisesti myös korkeakoulujen ja yritysten edustajia. Pajan aluksi Design Factoryn esittely.

Aikataulu

Design Factoryn esittely 30 min
Maria Clavert esittelee Design Factoryn toimintaa

Esittäytymiskierros 30 min
jokainen koulu esittäytyy vuorollaan ja opettajat kertovat lyhyesti itsestään

Korkeakoulu- ja yritysyhteistyömallien esittelyä 10 min
esitellään pari esimerkkiä hyvistä käytänteistä

Pienryhmäkeskustelua 20 min
kukin ryhmä jakaa parhaimmat ideansa lopuksi

 

 

 

 

Rehtoritapaaminen 1 (maanantai)

Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö

Työpajassa tutustutaan muiden lukioiden rehtoreihin, tutustutaan luma-lukiokenttään, esitellään erilaisia hyviä ja toimivia malleja korkeakoulu- ja yritysyhteistyöstä, keskustellaan yhteistyömallien kehittämisestä, pohditaan pienissä ryhmissä uusia ideoita ja tapoja kehittää yhteistyötä. Paikalla mahdollisesti myös korkeakoulujen ja yritysten edustajia.

Aikataulu

Esittäytymiskierros 40 min
jokainen koulu esittäytyy vuorollaan ja rehtorit kertovat lyhyesti koulustaan, miten erityistehtävää koulussa toteutetaan ja millaista korkeakoulu- ja yritysyhteistyötä koulussa tehdään

Pienryhmäpohdinta 30 min
jaetaan ajatuksia, suunnitelmia ja toiveita erityislukioiden tulevaisuudesta ja oman koulun kehittämistarpeista sekä kehittämistehtävästä
pohditaan yhteistyömahdollisuuksia verkoston kanssa
ideoidaan uusia kurssiaiheita ja toteuttamistapoja sekä yhteistyötapoja

Pajan koonti 20 min
kukin ryhmä jakaa parhaimmat ajatuksensa ja ideansa

Maanantai 15.4.2019

Tiistain työpajat

 

Klo 10:15-11:00

11. Merten dynamiikka Laura Tuomi, tutkija, Ilmatieteen laitos (TÄYNNÄ)
fysiikka, maantiede

Työpajassa käsitellään valtamerten dynamiikkaa, meriveden fysikaalisia ominaisuuksia. Lisäksi tarkastellaan, miten ilmastonmuutos vaikuttaa meriin.

12. Biotalous Jouni Paltakari, professori, Aalto-yliopisto
kemia, biologia

Työpajassa tutustutaan seuraaviin teemoihin: * Biotalouden käsite – mitä on biotalous, * Mitä ovat biotalouden alueen liiketoiminnan arvoketjut?, * Mitä materiaaleja ja tuotteita biotalouden alueella käytetään ja tuotetaan? * Keitä ovat biotalouden alueen toimijat ja yritykset?

13. Normaalijakauman tuolla puolen Pauliina Ilmonen, tilastotieteen apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
matematiikka

Työpajassa jutellaan tilastotieteen uusista tuulista ja tarkastellaan sellaisia yksinkertaisia menetelmiä, joita voidaan käyttää myös silloin, kun aineisto ei ole normaalijakautunut.

14. Muovien biohajoavuus Erikoistutkija Minna Vikman, VTT
biologia

Muovien biohajoavuus erilaisissa ympäristöissä ja biohajoavuuden mittaaminen. Synteettiset ja biopohjaiset muovit sekä mikromuovien muodostuminen.

15. Avaruustekniikka tutuksi Jaan Praks & Samuli Nyman, Aalto-yliopisto (TÄYNNÄ)
fysiikka, tietotekniikka, maantiede

Mikä on avaruustekniikka, miten satelliitit toimivat ja mitä hyötyä niistä on? Työpajassa tutustutaan satelliittimissioon KitSat-opetussatelliitin avulla.

 

11:15-12:00

16. Toiminnallinen aivokuvantaminen: fMRI Mia Liljeström, Staff Scientist, Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos (TÄYNNÄ)
matematiikka, fysiikka, biologia, tietotekniikka

Tutustumiskäynti Aalto-yliopiston magneettikuvaus-keskukseen. Työpajassa osallistujat tutustuvat eri aivokuvantamismenetelmiin (fMRI, EEG) ja oppivat miten menetelmien avulla saadaan uutta tietoa aivojen rakenteesta ja toiminnasta.

17. Mini-ihmismallit lääkkeenkehityksen tukena Dosentti Tiina Sikanen, ryhmänvetäjä, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto (TÄYNNÄ)
kemia, biologia

Työpajassa perehdytään modernin lääkekehityksen haasteisiin sekä lääketutkimuksen tarvittavien biologisten ja kemiallisten mallien miniatyrisointiin mikrofluidistiikan avulla.

18. Matematiikkaa Zometooleilla Eija Myötyri, Koordinaattori, Aalto-yliopisto Junior
matematiikka

Toiminnallista geometriaa Zometool-rakennussarjalla. Sovelluskohteina mm. Platonin kappaleet, duaaliset monitahokkaat, symmetriat ja Eulerin karakteristika. Zometoolit sopivat myös luovaan ja taiteelliseen rakenteluun.

19. Toiminnallinen aivokuvantaminen Lauri Parkkonen, professori, Aalto-yliopisto
fysiikka, biologia, tietotekniikka, psykologia

Työpajan aiheena aivojen toiminnan mittaamisen menetelmät, ja demonstraatio MEG-menetelmällä.

20. Kooditaidetta Felix Bade, Programming specialist, algoritmitaiteilija, Aalto-yliopisto
tietotekniikka, matematiikka, kuvataide

Ohjelmointi on samaan aikaan leikkivää kokeilemista ja analyyttistä päättelyä. Kooditaidepajassa tutustutaan luovaan tietokonegrafiikkaan Processing-ympäristön kanssa.

*Huomioithan, että jokaiseen työpajaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia, ja työpajaan osallistuminen tulee ilmoittaa tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

 

 

Tiistain aineryhmäpajat

Matikkapaja 2: OPS ja yhteistyö verkoston kanssa

Työpajassa tutustutaan muiden lukioiden opettajiin, esitellään erilaisia hyviä ja toimivia malleja ainerajat ylittävistä kursseista, pohditaan pienissä ryhmissä uusia ideoita ja tapoja kehittää yhteistyötä. Mahdollisuus tutustua Aalto Juniorin toimintaan klo 13.30-14.

Aikataulu

Design Factoryn esittely 30 min

 • Maria Clavert esittelee Design Factoryn toimintaa

Pienryhmäpohdinta 30 min

 • keskustellaan opetussuunnitelmaluonnoksesta ja pohditaan toiveita ja ajatuksia sen suhteen

Pajan koonti 30 min

 • käydään läpi ryhmien kommentit ja tehdään yhteenveto

 

Biologiapaja 2: OPS ja yhteistyö verkoston kanssa

Työpajassa keskustellaan uudesta opetussuunnitelmaluonnoksesta ja kootaan yhteinen palaute ops-työryhmälle.

Uuden opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen esittely ja läpikäynti 15 min

Pienryhmäpohdinta 30 min

 • keskustellaan opetussuunnitelmaluonnoksesta ja pohditaan toiveita ja ajatuksia sen suhteen

Pajan koonti 15 min

 • käydään läpi ryhmien kommentit ja tehdään yhteenveto

Keskustelua mm. matkakursseista, ainerajat ylittävistä kursseista ja yhteistyötoiveista verkoston kesken. 15 min.

 

Fysiikkapaja 2: OPS ja yhteistyö verkoston kanssa

Työpajassa keskustellaan uudesta opetussuunnitelmaluonnoksesta ja kootaan yhteinen palaute ops-työryhmälle.

Uuden opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen esittely ja läpikäynti 15 min

Pienryhmäpohdinta 30 min

 • keskustellaan opetussuunnitelmaluonnoksesta ja pohditaan toiveita ja ajatuksia sen suhteen

Pajan koonti 15 min

 • käydään läpi ryhmien kommentit ja tehdään yhteenveto

Keskustelua mm. matkakursseista, ainerajat ylittävistä kursseista ja yhteistyötoiveista verkoston kesken. 15 min.

 

Kemiapaja 2: OPS ja yhteistyö verkoston kanssa

Työpajassa keskustellaan uudesta opetussuunnitelmaluonnoksesta ja kootaan yhteinen palaute ops-työryhmälle.

Uuden opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen esittely ja läpikäynti 15 min

Pienryhmäpohdinta 30 min

 • keskustellaan opetussuunnitelmaluonnoksesta ja pohditaan toiveita ja ajatuksia sen suhteen

Pajan koonti 15 min

 • käydään läpi ryhmien kommentit ja tehdään yhteenveto

Keskustelua mm. matkakursseista, ainerajat ylittävistä kursseista ja yhteistyötoiveista verkoston kesken. 15 min.

 

Maanantain ja tiistain aineryhmäpajojen aikana on mahdollisuus tutustua Aalto Juniorin toimintaan.

 

 

Rehtoritapaaminen 2 (tiistai)

OPS ja yhteistyö verkoston kanssa

Tapaamisen aluksi tutustutaan Design Factoryn toimintaan, sen jälkeen siirrytään Aalto Juniorin labraan ja tutustutaan Aalto Juniorin toimintaan. Lisäksi keskustellaan mm. uudesta opsista.

Aikataulu

Design Factoryn esittely 30 min

 • Teknologiakasvatuksen professori Maria Clavert kertoo Design Factoryn toiminnasta

Siirtyminen Aalto Junior labraan ja Aalto Juniorin esittely 30-45 min

Keskustelua opetussuunnitelmaluonnoksesta sekä tulevaisuuden ajatuksista ja odotuksista 15-30 min

Tiistai 16.4.2019

Tule mukaan Lukemaan – Intohimolla yli rajojen!